Q

Banka e Shtetit Shqiptar (P.11A – P.50, P.FX1 – P.FX27)